Saç Bakım Kremlerinde 3 Al 2 Öde!
750TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo
Saç Bakım Kremlerinde 3 Al 2 Öde!
750TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo

İade Politikası

İptal ve İade Koşulları

İnternet sitemizden verdiğiniz siparişlerde teslimat size ulaştıktan sonra 14 (ON DÖRT) iş günü
içerisinde değişim veya iade talebi hakkınız bulunur.
İade işlemi talep ettiğinizde, badenatural.com adresi siparişlerim bölümünden iade talebinizi
belirtip faturanız ile beraber karşı ödemeli olarak gönderebilirsiniz.
Karşı ödemeli gönderiler Sürat Kargo aracılığıyla kabul edilmektedir. İadenizi kargo firmasına
teslim ederken Osen İÇ ve Dış Tic. Ltd. Lti. olarak cari ünvanımızı belirtmeniz gerekmektedir.
Paketi/kutusu açılmış ürünler, denenmiş ve formu bozulmuş ürünlerin iadesi Mesafeli Satış
Sözleşmesi gereği kabul edilemez.

İade İşlemleri:
Adres: Osmangazi Mah. 597/3 sk. No:12,
Bayraklı/İzmir
TEL:0850 441 67 38

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
GENEL:
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde,
size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile
yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği
adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar
sözleşmeyi sona erdirebilir.
5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi,
kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu
öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün
içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü
teslim yükümlülüğü sona erer.
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından
haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu
tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri
SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise,
durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel
ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi
nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı,
ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün
bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması
olasıdır.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim
alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra
mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet
kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET:OSEN İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
ADI/UNVANI:Cosmate – Osen İÇ ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.
ADRES:Osmangazi Mah. 597/3 sk. No:12,
Bayraklı/İzmir
EPOSTA:info@cosmate.com.tr
TEL:0850 441 67 38

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına
başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICIya aittir.
15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICIya iadeli taahhütlü
posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen;

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler; hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
16. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası
kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi
gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği
takdirde tamamlanamayacaktır.)
17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
İADE KOŞULLARI:
18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde
toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre
içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
19. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICInın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak
cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana
gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit
tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal
edilir.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
21. ALICInın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye
müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek
kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan
mallar, ALICIya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade
edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka
ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi
kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik

ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile
ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve
veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış
olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona
ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının
kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
22. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım
ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış
olmaları gerekir.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
23. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart
sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya
karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda
ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı
SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

X
0
    0
    Alışveriş Sepeti
    Sepetiniz BoşSepeti Doldur!
    ×